jWorkSheet !


Program jWorkSheet slouží k měření vašeho času stráveného na projektech.
Zahájení nové práce se vkládá do formuláře připomínajícího tabulkový procesor.
Aplikace nabízí výstupní sestavy pro souhrnné informace, podporovány jsou i uživatelem vytvořené výstupy.

Zajímavé vlastnosti:

Screen Shot

Návod k použití:

Prezentace použití programu JWorkSheet ve formátu Flash je k dispozici zde .
Program se skládá se tří záložek, nejdůležitější je záložka první.

1. Události

První záložka obsahuje seznam všech započatých událostí vybraného dne. Každá událost má svůj samostatný řádek, který obsahuje čas zahájení, přiřazený projekt, úkol a nějaký popis události. Nová událost ukončí vždy událost předchozí, dobu poslední události je možné editovat (čas se zadává v minutách, decimální formát čísla je v hodinách).
Poznámky:

2. Projekty a úkoly

Na druhé záložce si lze připravit všechy projekty, které chcete používat, každému projektu je možné ještě přiřadit seznam úkolů. Dokončené projekty (či úkoly) je možné označit příznakem "Finished" aby se do nových událostí nenabízely. Čísla projektů musí být jedinečná nejpozději v době ukončení programu, stejné doporučení se týká i čísla úkolu v rámci projektu.

3. Parametry

Řadu vlastností je možné změnit pomocí parametrů uvedených na poslední záložce. Parametry budou podrobně zdokumentovány v některé z dalších verzí programu. V případě experimentování je možné vrátit všechny parametry do výchozího stavu stisknutím tlačítka "Default".

Vlastní reporty:

Program jWorkSheet umožňuje použití vlastních výstupních sestav pro realizaci vlastních výpočtů či grafickou reprezentaci výstupních dat. Postup pro Windows je následující: Nějaké informace o XSL transformacích lze najít zde:

Licence:

Aplikace jWorkSheet byla uvolněna pod otevřenou licencí GNU/GPL verze 2, program je tedy možné používat pro komerční i soukromé použití a za podmínek specifikovaných zde jsou k dispozoci i zdrojové kódy.
Dokumentace zdrojových kódů ve formátu JavaDoc je k dispozici zde.

Licence třetích stran:

FAQ - časté otázky:

Stahuj:

Zdrojové kódy a další soubory jsou k dispozici na SourceForge. Pokud chcete po spuštění počítače automaticky spustit vždy poslední verzi programu JWorkSheet stáhněte si instalační program jWorkSheetSetup-light.VERSION.exe.

Pro okamžitý start stiskněte tlačítko:
Java Web Start

Recenze:

Seznam různých recenzí o programu jWorkSheet (v angličtině):

O autorovi:


PPone(c) 2007-2009

Valid XHTML 1.0 Strict